Ajankohtaista

TIEDOTE NAAPURINVAARAN LUONTO- JA KULTTUURIPOLUN KÄYTTÖRAJOITUS

Naapurinvaaran luonto- ja kulttuuripolun käyttörajoitus                              

Naapurinvaaran luonto- ja kulttuuripolku kulkee Sotkamossa alueella, joka on Suomessa harvinainen perinnemaisema. Alueen säilyttämiseksi ainutlaatuisena alueita hoidetaan laiduntamalla. Laiduntavat eläimet ovat uhanalaista Itäsuomen karjaa (kyyttöjä) sekä Aberdeen Angus –rotuisia lehmiä, vasikoita ja sonni. Laiduntamiselle on ELY-keskuksen lupa.

Sotkamon kunnan, karjan omistajien ja laidunmaan omistajien yhteistyössä käymien keskusteluiden johdosta sekä Kainuun ELY-keskuksen kannanotto asiaan huomioiden, on päätetty, että luontopolun käyttäjien ja eläinten turvallisuuden vuoksi Aberdeen Angus –karjan laiduntamisen aikana 4.6. – 30.6.2018 ei suositella poluston laajamittaista käyttöä. Laiduntaminen voi myös jatkua heinäkuun alku viikoilla ja asiasta tiedotetaan tuolloin lisää. Kulkeminen polustolla kyseisellä ajalla tapahtuu omalla vastuulla. Poluston infopisteissä on tiedotteet asiasta.

Kyytöt laiduntavat alueella kesäkuusta syyskuun puoleen väliin saakka. Niitä saattaa kohdata reitin läntisellä osuudella, reittiä etelään kuljettaessa. Kyytöt ovat rauhallisia eläimiä eivätkä häiritse ihmistä mutta saattavat pelätä koiria. Tämä pyydetään huomioimaan koiran kanssa polustolla kulkiessa.

Naapurinlouhen kodalle on mahdollista kulkea vaihtoehtoista reittiä: Naapurinvaarantieltä koulua vastapäätä Perttulantietä 900 metriä. Perttulan talolla on P-paikka, opastetaulu ja –viitat kodalle. Matkaa kodalle on n. 750 m.