Ajankohtaista

TIEDOTE NAAPURINVAARAN LUONTO- JA KULTTUURIPOLUN KÄYTTÖRAJOITUS

Naapurinvaaran luonto- ja kulttuuripolun k�ytt�rajoitus �����������������������������

Naapurinvaaran luonto- ja kulttuuripolku kulkee Sotkamossa alueella, joka on Suomessa harvinainen perinnemaisema. Alueen s�ilytt�miseksi ainutlaatuisena alueita hoidetaan laiduntamalla. Laiduntavat el�imet ovat uhanalaista It�suomen karjaa (kyytt�j�) sek� Aberdeen Angus �rotuisia lehmi�, vasikoita ja sonni. Laiduntamiselle on ELY-keskuksen lupa.

Sotkamon kunnan, karjan omistajien ja laidunmaan omistajien yhteisty�ss� k�ymien keskusteluiden johdosta sek� Kainuun ELY-keskuksen kannanotto asiaan huomioiden, on p��tetty, ett� luontopolun k�ytt�jien ja el�inten turvallisuuden vuoksi Aberdeen Angus �karjan laiduntamisen aikana 4.6. – Fildena Extra Power 150mg for Sale in Canada Online 30.6.2018 ei suositella poluston laajamittaista k�ytt��. Laiduntaminen voi my�s jatkua hein�kuun alku viikoilla ja asiasta tiedotetaan tuolloin lis��. Kulkeminen polustolla kyseisell� ajalla tapahtuu omalla vastuulla. Poluston infopisteiss� on tiedotteet asiasta.

Kyyt�t laiduntavat alueella kes�kuusta syyskuun puoleen v�liin saakka. Niit� saattaa kohdata reitin l�ntisell� osuudella, reitti� etel��n kuljettaessa. Kyyt�t ovat rauhallisia el�imi� eiv�tk� h�iritse ihmist� mutta saattavat pel�t� koiria. T�m� pyydet��n huomioimaan koiran kanssa polustolla kulkiessa.

Naapurinlouhen kodalle on mahdollista kulkea vaihtoehtoista reitti�: Naapurinvaarantielt� koulua vastap��t� Perttulantiet� 900 metri�. Perttulan talolla on P-paikka, opastetaulu ja �viitat kodalle. Matkaa kodalle on n. 750 m.